ททท เสนอเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ททท เสนอเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

logo-tat

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้สัมภาษณ์ว่า  มีแนวความคิดที่จะเสนอให้รัฐบาลเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยคนละ 10 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 360 บาทต่อคนต่อครั้ง เพื่อนำเงินส่วนดังกล่าว มาใช้ดูแลและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งประเมิน ว่าหากมีนักท่องเที่ยวจำนวน 30 ล้านคน ไทยจะมีรายได้จากการเก็บเงินนี้ถึง 10,800 ล้านบาทต่อปี และจะทำให้มีงบนำไปพัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเฉลี่ยจังหวัดละ 140 ล้านบาท

ทั้งนี้ยังเป็นแค่แนวความคิดเท่านั้น