“เจแปน แอร์ไลน์” มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในความดูแลของมูลนิธิ EDF ติดต่อเป็นปีที่ 5

“เจแปน แอร์ไลน์” มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในความดูแลของมูลนิธิ EDF ติดต่อเป็นปีที่ 5

“เจแปน แอร์ไลน์” มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในความดูแลของมูลนิธิ EDF ติดต่อเป็นปีที่ 5

            สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ โดยนายฮิโตชิ โมริโมโตะ ว่าที่ผู้จัดการในระดับภูมิภาคอินโดจีน เอเชียใต้และทวีปต่าง ๆ ในภูมิภาค ได้มอบเงินจากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ( JAL Mileage Bank Charity Golf 2018 ) ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ให้แก่มูลนิธิ EDF ( มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ) เพื่อเป็นการจัดสรรสำหรับทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียนไทยที่ขาดโอกาศในความดูแลของมูลนิธิ โดยมี นายเรอิจิ อูเอดะ ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุนมูลนิธิ EDF เป็นผู้แทนรับมอบเงินดังกล่าว

สำหรับหน่วยงาน หรือบุคคลท่าใดที่สนใจอยากสนับสนุนทุนการศึกษา หรือว่าอยากจะเข้าร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF สามารถเข้าไปชมได้ทั้เว็บไซด์ www.edfthai.org ทั้งนี้ในการบริจาค หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตามผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมายได้เช่นกัน

มูลนิธิ EDF ถือเป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยในลำดับที่ 255 ที่มีความมุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยผู้ขาดอากาศในการศึกษาเล่าเรียนกว่า 55 จังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้รับโอกาศในการศึกษาเล่าเรียน รวมถึงกิจกรรมซีเอสอาร์ต่าง ๆ จนได้รับการยอมรับ และได้รับรับรางวัลประกาศนียบัตจากรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงาน และบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลอย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพทางการเงิน และเรื่องของความโปร่งใสโดยได้รับการยอมรับจากสมาคมกิฟวิ่งแบค รวมถึงรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ จากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และรางวัลเดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ที่ถือเป็นรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

สำหรับมูลนิธิ EDF ได้เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจน และเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยมาตั่งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนถึงในปัจจุบัน มีจำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 364,916 ใน 5,497 โรงเรียนทั่วประเทศไทย รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้กับเด็กนักเรียนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น613,845,899 บาท โดยในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้มอบทุนการศึกษาในหลายโครงการให้แก่เด็กนักเรียนเป็นจำนวนทังสิ้น 10,074 คน ใน 1,818 โรงเรียน จาก 55 จังหวัดทั่วประเทศไทย คิดเป็นมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้เด็กนักเรียนในปี 2560 ทั้งสิ้นจำนวน 27,637,600 บาท

ดังนั้นมูลนิธิEDF จึงขอยืนยันให้ผู้บริจาค โปรดวางใจว่าเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษาของท่านผ่านโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิEDF จะไปถึงเด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่มีความต้องการอย่างแท้จริง